Organisaties verwachten veel van medewerkers en leidinggevenden. De uitdagingen zijn groot en het ‘speelveld’ verandert snel. Dit vraagt veel van de individuele medewerker.

Organisaties willen medewerkers die gemotiveerd zijn, beslissingen durven nemen en flexibel zijn. Dat hun mensen positieve energie en zelfvertrouwen uitstralen, verantwoordelijkheid in hun werk tonen en ondernemend en vitaal zijn. Kortom: organisaties willen dat mensen eigenaarschap tonen.

Wat verstaan we onder eigenaarschap nemen?
Eigenaarschap nemen ontstaat wanneer werken vanuit de waarden en doelen gecombineerd wordt met persoonlijke ambitie (talenten, drijfveren, focus). Vanuit intrinsieke motivatie een bijdrage leveren aan de resultaten is het meest krachtig. Hoe krijg je nu voor elkaar dat mensen ervaren dat hun bijdrage verschil maakt, dat hun mening ertoe doet, ook als ze het een keer mis hebben, oftewel dat ze van toegevoegde waarde zijn?

Het gaat om ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘durven doen’. Verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren van de activiteiten en taken die bij rollen en opdrachten horen. Zodat zij waarde toevoegen voor de collega’s, klanten en de organisatie.

Eigenaarschap vraagt om persoonlijk leiderschap. De regie nemen over:

  • Zelfreflectie: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
  • Zelfmanagement: wat heb ik nodig om goed te functioneren?
  • Zelfsturing: Hoe kan ik mijn kwaliteiten en valkuilen zo effectief mogelijk inzetten?
  • Focus: Waar richt ik mijn aandacht op?

Eigenaarschap valt of staat niet alleen met een persoonlijke houding. Om eigenaarschap te tonen is het belangrijk dat een organisatie eveneens aan verschillende voorwaarden voldoet. Dat er ruimte gecreëerd wordt waarbinnen eigenaarschap kan gedijen. Dit vraagt om:

  • Vertrouwen in plaats van controle;
  • Ruimte voor eigen invulling in plaats van strakke richtlijnen;
  • Goede sfeer en harmonie;
  • Veiligheid om te ontwikkelen en te leren in plaats van af te rekenen;
  • Zinvol werk bij een zinvolle organisatie;
  • Kunnen ontwikkelen van vakmanschap.

Wat maakt dat mensen hun gedrag willen veranderen?
Wil je eigenaarschap bevorderen zorg er dan voor dat je mensen preventief op de juiste manier benadert en weet te motiveren. Door af te stemmen op het juiste communicatiekanaal en rekening te houden met de verschillende percepties en psychologische behoeften.

Laat mensen nadenken over hun eigen gedrag en wat zij nodig hebben om vanuit persoonlijk leiderschap eigenaarschap meer in te zetten.

5 belangrijke punten voor het bevorderen van eigenaarschap

1. Zorg dat het veranderdoel bij iedereen helder is. Bijvoorbeeld: wij willen vernieuwing van onze diensten; wij willen een snellere besluitvorming; wij willen aansluiten bij de beleving van de klant; etc. Dit werkt alleen als je goede kaders geeft. Indien medewerkers samen eigenaarschap hebben over bepaalde doelen is een raamwerk belangrijk zodat mensen kunnen kiezen wat ze wel en niet oppakken en hoeveel tijd ze aan iets besteden. Daarnaast dient duidelijk te zijn wie de eigenaar is van welk project. Een valkuil is dat mensen zich te veel met elkaar gaan bemoeien.

2. Opleggen werkt niet. Mensen komen in beweging op het moment dat zij het zelf willen. Inspireer je medewerkers door hen aan te spreken op hun eigen waarden en die van de organisatie. Daarbij is het van belang dat je de managementstijl aanpast door af te stemmen op juiste perceptie. Dit alles werkt alleen wanneer je een omgeving creëert waar vertrouwen en veiligheid heersen.

3. Lever ondersteuning. Kijk wat eenieder nodig heeft om zich te ontwikkelen en deel de successen binnen het team, geef elkaar feedback, laat iedereen zijn of haar voortgang en ‘struggles’ bespreken, zorg voor goede verbindingen tussen de mensen, zorg dat mensen genoeg expertise hebben om te kunnen beslissen door vakopleidingen aan te bieden, te werken aan vaardigheden. En neem hierbij kleine stappen.

4. Experimenteer met andere vormen van organiseren, werk bijvoorbeeld samen met externe partners waarbij mensen zich vanuit hun talent en expertise zelf kunnen inschrijven voor projecten, trainingen, workshops. Het gevolg hiervan is dat mensen zich eigenaar gaan voelen over hun talent. Dat is makkelijker, natuurlijker en motiverender dan je eigenaar voelen binnen je functie.

5. Faciliteer het leerproces rond eigenaarschap. Nieuwe goede gewoontes aanleren gebeurt beter door verschillende soorten interventies en leerstijlen. Maak een mix van formele en informele leerinterventies. Zorg dat mensen op verschillende manieren leren tijdens het werk, thuis, in het conferentieoord, etc. Geef ze solo opdrachten, buddy opdrachten, teamopdrachten, leermodules, coaching etc.

Speciaal incompany training en coaching over eigenaarschap
BSmart Communication heeft maatwerk trainingen en coaching trajecten gemaakt welke voor iedere organisatie inzetbaar zijn: ‘IN 10 STAPPEN ZELFBEWUSTER SAMENWERKEN’. Deze zijn geschikt voor zowel leiders als professionals en kan als individu gevolgd worden en tevens als groep/team.

Wil je direct aan de slag met 12 EIGENSCHAPPEN VOOR PERSOONLIJK LEIDERSCHAP ga dan naar: www.bsmartcommunication/persoonlijkleiderschap en volg de online workshop.

Bel mij direct!