Privacyverklaring BSmart Communication

U bezoekt onze website www.bsmartcommunication.nl voor informatie. Bij nadere interesse geeft u dit te kennen via het contactformulier, meldt u zich aan voor de nieuwsbrief, doet u mee met een actie of u meldt zich aan voor een training. Daarbij laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

 

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze privacy verklaring. We hebben deze zo beknopt, transparant en begrijpelijk mogelijk gemaakt. Maar niemand is perfect en we kijken allemaal met een eigen blik naar informatie, dus mocht u vragen hebben laat het gerust weten. U kunt dit doen middels het contact-formulier, een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen.

BSmart Communication
Noordeind 1
7011 BV  Gaanderen
info@bsmartcommunication.nl
+31 629571275

 

Gegevens worden zorgvuldig & vertrouwelijk behandeld

Uiteraard. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw gegevens alleen voor dat doel. Indien u informatie opvraagt via ons contactformulier, gebruiken wij uw e-mailadres of telefoonnummer om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. We doen dit alles volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Over dat alles hieronder in detail meer.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u onze website bezoekt, een contactformulier invult, meedoet aan een actie en/of gebruik maakt van de diensten van BSmart Communication, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website of die u invult bij het meedoen aan een actie. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (verkoop van een product, aanmelding voor een training of nieuwsbrief). Wij gebruiken uw naam en contactgegevens om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan uw vraag gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie wordt in de vorm van korte notities vastgelegd voor zolang dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Uw gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

 

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computer-programma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
  • Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier vooraf toestemming voor hebt verstrekt, daar dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

 

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid zich (binnenkort) aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie over BSmart Communication & het Process Communication Model®. Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Deze adressenlijst wordt niet aan derden verstrekt. Onderaan iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om zich af te melden.

Wat gebeurt er terwijl u surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer.

 

Cookies – laat ze voor u werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren wanneer u alle cookies uitschakelt. Zie ook deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van cookie-voorkeuren.

 

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Met Google Analystics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u het privacy beleid van Google en Google Analytics. Het verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

 

Uw gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen, onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

 

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande relaties worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor u in orde. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u tips, vragen of andere feedback? Neem ook dan contact op via:

BSmart Communication
Noordeind 1
7011 BV  Gaanderen
KvK 6953158

www.bsmartcommunication.nl
info@bsmartcommunication.nl
+31 629571275

Dank voor het lezen.

Bel mij direct!